Ενισχυτική Διδασκαλία – Μαθήματα σε Παιδιά & Εφήβους

 
 • Διενεργείται: Αποκλειστικά από εμένα και όχι από βοηθό ή συνεργάτη μου
 • Έχει ως σκοπό: τη διάγνωση της οποιασδήποτε μορφής δυσκολίας - αδυναμίας. Η αξιολόγηση εντοπίζει τις όποιες αδυναμίες – ελλείμματα μπορεί να αντιμετωπίζει ένα παιδί (σε γνωστικό, κοινωνικό, συμπεριφορικό επίπεδο) και στη συνέχεια προτείνει το πλέον κατάλληλο πρόγραμμα θεραπείας και αποκατάστασης.
 • Διάρκεια:50 λεπτά.
 • Συχνότητα συνεδριών: 1 - 2 συναντήσεις την εβδομάδα.
 • Επίσης, έχουμε τη δυνατότητα χρήσης συστήματος γνωστικής και μαθησιακής αποκατάστασης σε ηλεκτρονικό υπολογιστή για βελτίωση μνήμης, αντίληψης, προσοχής, λήψης αποφάσεων, αλλά και ως μέσο εκγύμνασης εγκεφάλου.
 • Για μαθησιακές δυσκολίες (Δυσλεξία, Δυσγραφία, Δυσορθογραφία , Δυσαριθμησία)
 • Μάθηση οργάνωσης και μνημοτεχνικών για γρήγορο και εύκολο διάβασμα
 • Νοητική υστέρηση
 • Διάσπαση προσοχής
 • Υπερκινητικότητα
 • Βελτίωση αυτοεκτίμησης
 • Βελτίωση συναισθηματικής νοημοσύνης
 • Διαχείριση θυμού - Επιθετικότητας
 • Διαχείριση άγχους
 
 
 
 

Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας & Συμβουλευτικής Ψυχογίδης Γεώργιος

 
Τηλέφωνο +302810231464
 
 
Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας & Συμβουλευτικής Ψυχογίδης Γεώργιος
 
Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας & Συμβουλευτικής Ψυχογίδης Γεώργιος